درباره پوهنتون

 

پوهنتون سیدجمال الدینافغانی درسال 1389ش به اساس فرمان فوق العاده رئیس جمهوردرولایت مرکزکنړدر دو ساحه (سالارباغویارگل بيله ) بهمساحت۱۰۰جریب زمین تاسیسس ودارای سه پوهنځی(شرعیات ،تعلیم تربیه و زراعت ) عملا به فعالیت اغاز نمود، که حالا دارای پنج پوهنځی (کمپیوتر ساینس، زراعت،شرعیات،ښوونه اوروزنه و اقتصاد ) و ۱۸ دیپارتمنت ها می باشد، و تعداد استادان که ایفای وظیفه می نماید به ۹۰ تن می رسد و تعداد کارکنان انان ۱۲۰ تن میرسد و محصلین که مشغول آموختن تعلیم هستند به ۴۰۰۰ تن می رسد و پنج دوره فرغان به جامعه تقدیم نموده خوشبختانه فارغان پوهنتون مذکور در بسیار از دوایر دولتی و غیر دولتی  ایفای وظیفه می نماید که دارای شایستگی گوارا می باشد پوهنتون مذکور جدید و استادان شان کادر های با استعداد می باشد و پوهنتون رو به انکشاف و دست آورد های زیاتی دارد.

من میخواهم که پوهنتون نابغه سید جمال الدین افغانی را یک نمونه معیاری ،با جهانیان کنم، به خاطر پيشبرد ای کار ها می خواهم که پروسه تضمین کیفیت را تقویت بخشم،در وجوار  کیفیت خوب و به خاطر جهان شمول به گرد همای منطقه و جهان شرکت نموده و به انها موافقت های خواهم کرد.

همچنان به اساتید محترم و پرسونل  اداری و محصلین  زمینه آسایش را فراهم

خواهد کرد، که اینها بتواند که آشخاص متخصص و با تجربه و زعمای به ملت رنجدیده و ستم دیده تقدیم کنند.

اینکه قرن ۲۱ قرن کمپیوتر و تکنالوژی می باشد بر همین اساس پوهنتون را کمپیوترایز از جمله اولویت های من می باشد به همین ترتیب هدف مقصد پوهنتون از دیرینه انتظار این را داشت که پوهنتون ا زخود یک ویپ سایت داشته باشد  و این اقدام از جمله دست آورد های و اپتکارات پوهنتون شمرده می باشد .

تقدیم معلومات به واسطه این ویپ سایت، اجرای امورات،پخش موضوعات علمی وتشویق کادر های علمی و ترقی ایشان از طریق این ویبپ سایت زمینه را فراهم خواهد کرد.

مهیا کردن این ویپ سایت معلوماتی کنونی و اینده به خواننده های ایشان معلومات ارزنده تقدیم  خواهد کرد، که سویه محصلین را تقویت بخشیده وایشان  جامه عمل پوشانیده که  در نتیجه دروطن عزیز ما با تعلیم الکترونیکی و معلومات انها سبب رشد و ترقی شده که سیستم ععنوی مبدل به سیستم عصری شود.

در این ویپ سایت معلومات نشر شده به تمام هموطنان ،استادان ،

محصلین،متخصصین،محققین و غیره مصدر سود و فايُده قرار ځواهد گرفت و سبب رفع تشنگی ایشان خواهد شد.

من از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و خاصتاً از جناب محترم (آ یی تی)

و وزارت مخابرات که در این عرصه کوشش های را انجام داده  و ویپ سایت را در دست رس ما قرار داده تشکر می کنم و امید وارم  که امده شدن این ويپ سایت و معلومات نشر شده علمی،مفید و ارزنده باشد و در آخیر به مناسبت مهیا کردن این ویپ سایت  به تمام استادان ،کارکنان اداری ،محصلین وخواندهگان  مبارکی می گویم

به امید ترقی و رشد خدمات الکترونیکی در وطن عزیز ما

اعلامیه پوهنتون سید جمال الدین افغان

   )Vision( دوراندیشه    

پوهنتون سید جمال الدین افغانی باید در دارای سیستیم با کیفیت عالی بر خوردار باشد که ضامن ترقی و عام المنفعت افغانستان ،و به ارزش های ملی متعهد و متکی به قوهْ پیشرفته  علمی، و دارای رهبریت و مدیریت خوب باشد ، و به سطح ملی ،منطقه و دنیا خدمات علمی ،اجتماعی و فرهنگی را تقدیم و قابل اعتبار عالی باشد .  

(Mission)  رسالت

به تمام کسان که واجد شرایط علمی و اکادمیک می باشد یکسانگی زمینه تحصیلات عالی را برابر نموده ، و فراهم نمودن تحصیلات بنیادی که توانایی تدریس و تحقیق را دارا باشد ، به جامعه فارغان را تقدیم کنیم که به جهان اقتصاد استعداد سیالی را دارا باشد و در نشاْ اقتصاد ، پیشرفت ا جتماعی ، وحدت ملی و در ثبات افغانستان سهم بگیرند.

)values( ضرورت   

۱- بر اساس روش اسلامی، ملی، اخلاقی و وطن دوستی نسل جوان را طوری روحیه وتربیت دادن که توسط رهبریت درست و مدریت شفاف بخاطر خدمت سالم به هموطنان خود ایفای وظیفه نماید .

۲-  پوهنتون را یک مرکز تحقیقاتی و علمی به هموطنان و جهانیان معرفی کند .

۳- نشان دادن ابتکارات بر اساس تحقیقات علمی .

۴- ایجاد نمودن یک اداره سالم و خود کفا (توانا) .

۵- به خاطر اهداف استرایژی ملی و فرارسیدن به غرض آزادی اکادمیک پوهنتون روشی ساختن و مهیا کرن .

اهداف

۱-  متعهد به ارزش های اسلامی و ملی کادر ها را به جامعه تقدیم کردن .

۲- فراهم کردن ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک به کادر های علمی پوهنتون.

۳- نظر به ارج و ضرورت جامعه چنان نصاب تحصیلی و کریکولم مهیا شود که  در سطح منطقه پیشتاز و جواب گوی عصر حاضر باشد .

۴- مرکز تحقیقات علمی ، برنامه شبانه نظر به ضرورت و تقاضای موجوده و ایجاد پوهنځی ها و دیپارتمینت ها .

۵- به زیربنا و ابادی پوهنتون رشد دادن .

۶- فراهم نمودن مکان برای آموختن علم و رشد دادن برای تحقیقاتی لابراتواری.

۷- زمینه را فراهم کردن برای آموختن کمپیوتر .

۸- رشد و ارتباط دادن با پوهنتون های داخلی کشور و جهانیان.

۹- فراهم نمودن مکان و مسکن تعلیمی خوب برای محصلین.

۱۰- اماده کردن سیستم اداری و دفتری به تکنالوژی جدید.